Galicyjska Fundacja
Rozwój i Edukacja
Tworzymy inicjatywy w dziedzinie edukacji, kultury, sztuki, ekologii i zrównoważonego rozwoju.
Galicyjska Fundacja Rozwój i Edukacja została założona w 2017 roku przez aktywistów lokalnych, edukatorów i animatorów społecznych w Beskidzie Niskim. Fundacja ma na celu wspieranie stałego rozwoju rejonów wiejskich, organizowanie różnego rodzaju warsztatów i spotkań edukacyjnych, wspieranie lokalnych społeczności oraz promowanie społeczeństwa obywatelskiego jak i czynnego współuczestnictwa w jego działaniach.

Galician Foundation of Development and Education was founded in 2017 by local activists and youth workers in Beskid Niski region in Poland. Foundation aims to support sustainable development of rural areas, organize educational activities, activate local communities, promote civil society, active citizenship and participation.
Most of Foundation's activities are held in the region and are directed to the children and youth living in the isolated villages in the region.
AktywniejWsi
to półroczny program edukacji obywatelskiej skierowany do młodzieży z regionów wiejskich w Beskidzie Niskim. Ma na celu wzmocnienie kompetencji niezbędnych do świadomego i aktywnego działania na rzecz społeczności lokalnych. W trakcie trwania programu uczestnicy wezmą udział w szeregu spotkań edukacyjnych nt. komunikacji, pracy zespołowej, zarządzania czasem i projektem, praw obywatelskich czy autoprezentacji.

Program AktywniejWsi to:
- półroczny darmowy program edukacji pozaformalnej dla aktywnej młodzieży z terenów wiejskich w Beskidzie Niskim
- edukacja obywatelska w praktyce
- uczenie się poprzez działanie
- realizacja własnych inicjatyw/miniprojektów przy wsparciu mentorów

Cele programu:
- stworzenie przestrzeni do nabywania wiedzy i uczenia się poprzez działanie
- rozwój kompetencji niezbędnych do bycia aktywnym i świadomym w swojej społeczności lokalnej, takich jak: umiejętność pracy w zespole, umiejetność zarządzania projektem i finansami, umiejętność współpracy z ludźmi o różnych potrzebach i opiniach, umiejętność dyskusji i autoprezentacji
- stworzenie sieci aktywnej młodzieży w regionie
- realizacja oddolnych inicjatyw młodzieżowych we wsiach w regionie


To program dla Ciebie jeśli:
- masz 13-18 lat i mieszkasz w Beskidzie Niskim
- chcesz poznać nowych ludzi
- szukasz inspiracji i chcesz rozwijać swoje pasje i zainteresowania
- chcesz nauczyć się, jak zrealizować swój pomysł krok po kroku
- chcesz zmienić coś w swojej miejscowości
- chcesz sprawdzić się w nowych rolach
- chcesz zdobyć nowe kompetencje

Inicjatywy realizowane przez uczestników w trakcie trwania programu będą wspierane symbolicznymi dofinansowaniami. Pod koniec ostatniego seminarium uczestnicy otrzymają cerytfikaty poświadczające nabyte kompetencje.

Harmonogram
czerwiec-lipiec 2018 - rekrutacja
18-22 sierpnia 2018 - seminarium letnie
wrzesień 2018 - luty 2019 - realizacja inicjatyw/miniprojektów i weekendowe warsztaty tematyczne
marzec 2019 - podsumowujące seminarium zimoweCo zrobić, żeby wziąć udział w programie?
- być gotowym wziąć udział we wszystkich etapach programu
- opisać swój pomysł i motywację (ewentualnie brak pomysłu i motywację:)
- wypełnić formularz zgłoszeniowy i zostawić go w GOKu w Sękowej, w GOKu w Uściu Gorlickim lub w sekretariacie Szkoły w Gładyszowie do 15 lipca 2018 r.
- przyjść pod koniec lipca na spotkanie rekrutacyjne wraz z jednym z rodziców

W razie pytań i wątpliwości skontaktuj się z koordynatorami programu:
Betka Wójcik, nr tel.:500 318 847, betka.wojcik@gmail.com
Daniel Kiermut, nr tel. 508 748 457, daniel.kiermut@gmail.com

Program realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem MitOst z siedzibą w Berlinie i współfinansowany przez Robert Bosch Stiftung w ramach programu Theodor-Heuss-Kolleg.
Be INvolved - program wsparcia aktywności lokalnej młodzieży z regionu Shida Kartli w Gruzji
Projekt realizowany jest w partnerstwie z NGO Kona (Gruzja). Głównym celem projektu jest wsparcie oddolnych inicjatyw młodzieżowych na poziomie lokalnym poprzez transfer polskiego doświadczenia w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Projekt jest realizowany w regionie Shida Kartli w Gruzji (we wsiach Kvemo Chala, Khurvaleti, Khurvaleti IDP settlement,Sakorintlo, Pantiani,Samtavisi). Wsie znajdują się się przy granicy z regionem Cchinvali (Osetia Południowa). W ramach projektu odbędą się warsztaty dla młodzieży, realizacja oddolnych inicjatyw lokalnych we wsiach objętych działaniami projektowymi i spotkania dla pracowników lokalnych organizacji i instytucji informujące o programie i metodach. Zostaną wydane także dwie publikacje elektroniczne poruszające tematykę związaną z partycypacją młodzieży w działaniach lokalnych i zawierające pomysły do wykorzystania w pracy z młodzieżą oraz proste instrukcje dla młodzieży, jak zrealizować swoje pomysły i inicjatywy krok po kroku.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.


W poszukiwaniu nowego domu - opowieści o uchodźcach

W ramach projektu odbył się cykl warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w powiecie gorlickim (Gładyszów, Siary) i dwa otwarte wydarzenia - warsztaty kulinarne kuchni syryjskiej w Gładyszowie oraz spotkanie z Karimą Kanjo i Marcinem Żyłą w bibliotece w Gorlicach. Głównym celem projektu było zwrócenie uwagi na temat uchodźstwa i migracji oraz zwiększenie dostępu do rzetelnej wiedzy, wolnej od stereotypów i uprzedzeń. Spotkania i warsztaty były okazją do przezwyciężania lęku przed nieznanym, weryfikacji poglądów i uzyskania nowej perspektywy. Poprzez realizację projektu udało się stworzyć przestrzeń do rozmowy na temat uchodźców. W działaniach projektowych wzięło udział 145 odbiorców.

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP


W Gładyszowie pachniało syryjskimi przyprawami, pietruszką i wodą różaną. Karina Kanjo poprowadziła dla nas warsztaty kuchni syryjskiej. Wspólnie ugotowaliśmy syryjski obiad słuchając jej opowieści i odtwarzając smaki i zapachy z jej rodzimego Aleppo.

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Warsztaty kuchni syryjskiej
Kontakt
500 318 847
galicyjskafundacja.krzywa@gmail.com
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website