Galicyjska Fundacja
Rozwój i Edukacja
Tworzymy inicjatywy w dziedzinie edukacji, kultury, sztuki, ekologii i zrównoważonego rozwoju.
Galicyjska Fundacja Rozwój i Edukacja została założona w 2017 roku przez aktywistów lokalnych, edukatorów i animatorów społecznych w Beskidzie Niskim. Fundacja ma na celu wspieranie stałego rozwoju rejonów wiejskich, organizowanie różnego rodzaju warsztatów i spotkań edukacyjnych, wspieranie lokalnych społeczności oraz promowanie społeczeństwa obywatelskiego jak i czynnego współuczestnictwa w jego działaniach.

Galician Foundation of Development and Education was founded in 2017 by local activists and youth workers in Beskid Niski region in Poland. Foundation aims to support sustainable development of rural areas, organize educational activities, activate local communities, promote civil society, active citizenship and participation.
Most of Foundation's activities are held in the region and are directed to the children and youth living in the isolated villages in the region.
Program AktywniejWsi ma na celu wzmocnienie kompetencji obywatelskich i wsparcie aktywności lokalnej młodzieży.

Uczestnikami projektu są młodzi ludzie mieszkający na wsi w powiecie gorlickim w wieku 13-18 lat. Chcemy wspierać młodzież w byciu aktywnymi i odpowiedzialnymi członkami swoich społeczności lokalnych. Wierzymy, że każdy może mieć wpływ na swoje otoczenie, może go zmieniać, tworzyć i czynić lepszym. Staramy się na nowo popatrzeć na miejsca, w których żyjemy i brać za nie odpowiedzialność.

Uczestnicy biorą udział w cyklu warsztatów i spotkań, podczas których uczą się jak zrealizować swój pomysł krok po kroku, jak zaplanować inicjatywy w swoich miejscowościach w oparciu o diagnozę lokalną, zdobywają szereg nowych kompetencji i praktycznych umiejętności, uczą się pracy zespołowej, poszerzają swoje kompetencje komunikacyjne i społeczne, uczą się podstaw zarządzania projektem.

Pierwsza edycja Programu odbyła się w 2018/2019 r. 10 uczestników z Kobylanki, Zdyni, Gładyszowa, Nowicy i Ropek opracowało zrealizowało w ramach Programu 6 projektów lokalnych - powstał film dokumentalny o historii Akcji Wisła i Zdyni, w Kobylance odbywały się spotkania muzyczne i powstała grupa, w której młodzi ludzie muzykują i wzajemnie uczą się gry na instrumentach. Odbył się także rodzinny rajd rowerowy po Beskidzie Niskim, w Gładyszowie zorganizowany został cykl wydarzeń związany z tematem bezpieczeństwa ruchu drogowego i spotkania młodzieży. Odbyły się spotkania i warsztaty dla młodzieży zorganizowane przez uczestniczki Programu w Gładyszowie.

Rozpoczęła się rekrutacja do kolejnej edycji Programu AktywniejWsi. W ramach Programu odbędzie się 6 spotkań/warsztatów (lipiec 2019-luty 2020) oraz konsultacje z mentorami. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizację swoich projektów lokalnych. Udział w Programie jest bezpłatny, podczas warsztatów zapewniamy uczestnikom wyżywienie.

Czekamy na Twoje zgłoszenie, jeśli:
- masz 13-18 lat i mieszkasz na wsi w powiecie gorlickim
- nauczyć się, jak zrealizować swój pomysł krok po kroku
- chcesz spróbować czegoś nowego, nauczyć się nowych rzeczy, poznać nowych znajomych
- zrealizować swój własny projekt

Rekrutacja trwa do 30 czerwca 2019.
Formularz rekrutacyjny

Szczegóły o Programie

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorami Programu:
Bětka Wójcik, nr tel.:500 318 847, betka.wojcik@gmail.com
Daniel Kiermut, nr tel. 508 748 457, daniel.kiermut@gmail.com


Program realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem MitOst z siedzibą w Berlinie i współfinansowany przez Robert Bosch Stiftung w ramach programu Theodor-Heuss-Kolleg.
"To było życie!" PGR - historia minionej przyszłości
W ramach projektu zainteresowaliśmy się powojenną historią Jasionki i Krzywej w Beskidzie Niskim. Zorganizowaliśmy warsztaty historyczne dla młodzieży, rozmawialiśmy o tym, jak pracować z historią lokalną i jak nagrywać wywiady ze świadkami historii.

W drugiej części projektu nagraliśmy wywiady z mieszkańcami Krzywej i Jasionki, pytaliśmy o ich życie i pracę w PGRze, zbieraliśmy zdjęcia archiwalne. Na bazie tych materiałów powstało cyfrowe archiwum wsi, które zamieściliśmy w Internecie (link).

W ramach projektu dzieci z Krzywej i Jasionki podczas warsztatów animacji poklatkowej stworzyły opowieść bazującą na wspomnieniach swoich sąsiadów "Był tu kiedyś PGR" (link).

Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Programu. „Patriotyzm Jutra"


Read Between The Lines
W październiku w Wilnie zakończyło się kilkudniowe szkolenie z zakresu edukacji medialnej. W intensywnym sześciodniowym seminarium wzięło udział 26 uczestników - nauczycieli, trenerów, osób pracujących z młodzieżą itp. - z Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Gruzji, Litwy, Polski, Rosji, Serbii i Ukrainy.

Podczas szkolenia uczestnicy porównywali systemy edukacji medialnej w swoich krajach, wymieniali się doświadczeniami. Zdobywali nową wiedzę poprzez gry symulacyjne i wykłady. Ciekawym doświadczeniem były wizyty studyjne. Uczestnicy odwiedzili firmę medialną DELFI, organizację „Meno Avilys", Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu oraz szkołę średnią w Salomėja Nėris, aby dowiedzieć się z pierwszej ręki o sposobach wdrażania edukacji medialnej na Litwie.

Szkolenie odbyło się w ramach Programu Erasmus+ dzięki współpracy z Centre of Creativity and Innovation.

Poznajemy Beskid Niski
Razem z dziećmi z Krzywej i Jasionki wędrowaliśmy po okolicy. Byliśmy na Nieznajowej. Kąpaliśmy się, robiliśmy ognisko, zastanawialiśmy się też jak kiedyś wyglądały łemkowskie wsie. Zawędrowaliśmy również do Wołowca. Po drodze w lesie szukaliśmy znaków jesieni, odwiedziliśmy cerkiew, a dzień zakończyliśmy ogniskiem dymniskiem. Nasze spacery odbyły się dzięki wsparciu Gminy Sękowa.
Mobilna Wiejska Pracownia Montessori
W ramach projektu odbywały się zajęcia edukacyjne dla dzieci w Krzywej i Siarach. Podczas zajęć wspólnie z dziećmi odkrywaliśmy świat, dzieci ćwiczyły motorykę i koordynację, rozwijały samodzielność, uczyły się liczyć i pisać.

Rodzice wzięli udział w warsztatach z komunikacji - rozmawialiśmy o dbaniu o siebie i szukaniu wsparcia o potrzebach i uczuciach, zastanawialiśmy się co nas wspiera a co nam przeszkadza w komunikowaniu się ze sobą samymi, z dziećmi, z innymi dorosłymi.

Pracownia, którą wyposażyliśmy w ramach projektu w materiały edukacyjne, będzie służyła dzieciom w Siarach także po zakończeniu realizacji projektu.

Projekt został dofinansowany przez Fundację BGK w programie Na dobry początek.
Be INvolved - program wsparcia aktywności lokalnej młodzieży z regionu Shida Kartli w Gruzji
Projekt realizowany jest w partnerstwie z NGO Kona (Gruzja). Głównym celem projektu jest wsparcie oddolnych inicjatyw młodzieżowych na poziomie lokalnym poprzez transfer polskiego doświadczenia w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Projekt jest realizowany w regionie Shida Kartli w Gruzji (we wsiach Kvemo Chala, Khurvaleti, Khurvaleti IDP settlement,Sakorintlo, Pantiani,Samtavisi). Wsie znajdują się się przy granicy z regionem Cchinvali (Osetia Południowa). W ramach projektu odbędą się warsztaty dla młodzieży, realizacja oddolnych inicjatyw lokalnych we wsiach objętych działaniami projektowymi i spotkania dla pracowników lokalnych organizacji i instytucji informujące o programie i metodach. Zostaną wydane także dwie publikacje elektroniczne poruszające tematykę związaną z partycypacją młodzieży w działaniach lokalnych i zawierające pomysły do wykorzystania w pracy z młodzieżą oraz proste instrukcje dla młodzieży, jak zrealizować swoje pomysły i inicjatywy krok po kroku.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.


Ciekawi świata - rozmowy o uchodźcach i migracji
W ramach projektu zrealizowaliśmy cykl zajęć i spotkań z zakresu edukacji obywatelskiej. Projekt był odpowiedzią na kryzys postaw obywatelskich, brak rzetelnej wiedzy na temat migracji i na mowę nienawiści.
Odbyły się warsztaty edukacyjne w szkołach w powiecie gorlickim oraz obchody Dnia Uchodźcy w Gorlicach i Krzywej. Głównym celem projektu było stworzenie przestrzeni do rozmowy o wyzwaniach współczesnego świata i okazji do zaangażowania się i rozwijania kompetencji obywatelskich w praktyce.


Inicjatywa była wspierana przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski

Świat w mediach - perspektywa globalna w edukacji medialnej

Głównym celem projektu był rozwijanie kompetencji potrzebnych do świadomego uczestnictwa i zrozumienia procesów zachodzących w dzisiejszym świecie. W ramach projektu odbyły się dwa działania: warsztaty edukacyjne dla uczniów w powiecie gorlickim oraz spotkanie otwarte w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach.

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W poszukiwaniu nowego domu - opowieści o uchodźcach

W ramach projektu odbył się cykl warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w powiecie gorlickim (Gładyszów, Siary) i dwa otwarte wydarzenia - warsztaty kulinarne kuchni syryjskiej w Gładyszowie oraz spotkanie z Karimą Kanjo i Marcinem Żyłą w bibliotece w Gorlicach. Głównym celem projektu było zwrócenie uwagi na temat uchodźstwa i migracji oraz zwiększenie dostępu do rzetelnej wiedzy, wolnej od stereotypów i uprzedzeń. Spotkania i warsztaty były okazją do przezwyciężania lęku przed nieznanym, weryfikacji poglądów i uzyskania nowej perspektywy. Poprzez realizację projektu udało się stworzyć przestrzeń do rozmowy na temat uchodźców. W działaniach projektowych wzięło udział 145 odbiorców.

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP


W Gładyszowie pachniało syryjskimi przyprawami, pietruszką i wodą różaną. Karina Kanjo poprowadziła dla nas warsztaty kuchni syryjskiej. Wspólnie ugotowaliśmy syryjski obiad słuchając jej opowieści i odtwarzając smaki i zapachy z jej rodzimego Aleppo.

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Warsztaty kuchni syryjskiej, 2017 r.
Animacja poklatkowa, która powstała na warsztatach w MBP w Gorlicach. Czytaliśmy książki o uchodźcach, rozmawialiśmy o migracji i o Syrii, rysowaliśmy, animowaliśmy. Inspiracją do animacji była książka Khaleda Hosseiniego - Modlitwa do morza, którą bardzo polecamy!

Inicjatywa była wspierana przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski
Tydzień Edukacji Globalnej, 2018 r.
Trzy adzymki to animacja stworzona z dziećmi w świetlicy w Jasionce. Opowiada przygody Łemka, który pewnego razu wybrał się do lasu.

Zrealizowano przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej
Krzywa, Jasionka, Czarne, Nieznajowa - Sierpień 2018 r.
#w realu te słowa ranią to spot stworzony wspólnie z młodzieżą ze Szkoły w Gładyszowie. Spot zwraca uwagę na problem mowy nienawiści w internecie.

Inicjatywa wspierana przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski
Gładyszów, 2018 r.
Animacja powstała w ramach projektu To było życie! PGR – historia minionej przyszłości dzięki wsparciu Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.
Jasionka, 2019 r.
Publikacje

1. Publikacja na temat wspierania inicjatyw młodzieżowych opracowana w ramach projektu Be INvolved - program wsparcia aktywności lokalnej młodzieży z regionu Shida Kartli w Gruzji
Publikacja Youth
2. Pomysły na działania lokalne. Publikacja opracowana w ramach projektu Be INvolved - program wsparcia aktywności lokalnej młodzieży z regionu Shida Kartli w Gruzji
Booklet for youthworkers
Kontakt
500 318 847
galicyjskafundacja.krzywa@gmail.com
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website